Hrvatski sabor je donio odluku o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji sa referendumskim pitanjem „Jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji?“.

Na temelju te odluke, državljani Republike Hrvatske koji imaju biračko pravo moći će na državnom referendumu, koji će biti održan u nedjelju, 22. siječnja 2012. godine, glasovati zaokruživanjem na glasačkom listiću samo jednog od odgovora koji glase „ZA“ ili „PROTIV“.

Glasovanje na državnom referendumu održat će se na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Na referendumu se odlučuje većinom glasova birača koji su pristupili referendumu. Za odluku o udruživanju Republike Hrvatske u Europsku uniju potrebno je da od ukupnog broja birača koji su pristupili referendumu najmanje 50% plus 1 birač glasuju valjanim zaokruživanjem odgovora „ZA“ za udruživanje u Europsku uniju.

Sve dodatne informacije naći ćete na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr . Telefonski brojevi u Gradskoj upravi Grada Crikvenice na koje možete dobiti potrebne informacije su 051 455 466 – Silvio Ratković ili 051 455 467 – Jasminka Citković.

Gradsko povjerenstvo za provedbu državnog referenduma Rješenjem je odredilo slijedeća glasačka mjesta na području Grada Crikvenice:

 

1.)  Glasačko mjesto broj 1  u Crikvenici, „Thalassotherapia“, Gajevo šetalište 21

 

na kojem će glasovati  birači s prebivalištem u Crikvenice, u ulicama:

Dr. Ivana Kostrenčića, Braće dr. Sobol, Milovana Muževića od br.2 do br.10,  Miroslava Krleže, Marije Steyskalove, Vukovarska,  Julija Klovića, Drage Gervaisa, Gajevo Šetalište do kbr. 23b, Tina Ujevića, Viktora Finderlea,  Marka Marulića, Prolaz braće Urbanetz,  Braće Buchoffer,  Zvonka Cara,  Josipa Košuljandića Tome.

 2.)  Glasačko mjesto broj 2  u Crikvenici, zgrada Grada Crikvenice, Tomislavova 85

na kojem će glasovati  birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama:

Pavla Radića, Prćavac, Sad, Sopaljska, Matkovići, Franje Cara, Ante Starčevića, Put sopaljske, Ivana Pahlića, Gromačine,  Kralja Tomislava.

 3.)  Glasačko mjesto broj 3  u Crikvenici, Osnovna škola Vladimira Nazora, Vinodolska 12

na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama:

Vinodolska, Školska, Jurišićeva, Basaričekova, Žimider, Tončićevo, Tončićev odvojak,  Braće Car Uračić, Gorica Braće Cvetić,  Ivana Gundulića, Stubište Ivana Paljage.

 4.)  Glasačko mjesto broj 4  u Crikvenici, zgrada Gradske vijećnice, Preradovićeva 1

na kojem će glasovati  birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama:

Kala Svetog Antona, Dvorac, Kala Grgura Ninskog, Vrtna, Kralja Zvonimira, Kala Andrije Kačića, Kotorska , Petak,  Preradovićeva,  Ivana Skomerže, Frankopanska, Braće Brozičević,  Nike Veljačića, Trg Stjepana Radića, Strossmayerovo šetalište, Bana Jelačića, Ključecov prilaz,  Ljube Stipanića, Prolaz Danijela Kneza, Stube Mate Dvorinčića, Stube Ivana Polića, Stube Ede Lovrića, Prolaz Ivana Andresa, Stube Johannessa Frischhaufa i Put Dragutina Raljušića.

 5.)  Glasačko mjesto broj 5  u Crikvenici, Srednja škola dr. A. Barca, Zidarska 4

na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama:

Turistički put, Zagrebačka ,  Ulica glagoljaša,  Nikole Cara Črnog, Dr. Antuna Barca, Dvorska, Ribarska , Šetalište Vladimira Nazora, Čakavska, Vatroslava Lisinskog, Primorska, Goranska, Zidarska, Goranski odvojak, Ladvić, Kotor, Dolac, Put Dolcu Zoričići,  Gornja draga, Donja draga, Studenca, Pavlinska, Marušićev zajam.

 6.)  Glasačko mjesto broj 6  u Crikvenici, Srednja škola dr. A. Barca, Zidarska 4

na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama:

Hrusta,   Hrusta - II. odvojak,  Hrusta - III. odvojak,  Hrusta - IV. odvojak, Šupera, Podšupera, Židine, Benići.

 7.)  Glasačko mjesto broj 7 u Dramlju, Zadružni dom, Dramaljsko selce 30

na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Dramlju, u ulicama:

Gajevo šetalište od kbr.24,  Braće Car, Milovana Muževića od neparnog broja 9 i od parnog broja 58,  Braće Košuljandić, Vukovarska, Zagrebačka, Šetalište braće Domijan, Milovana Muževića - I. prilaz, Milovana Muževića - II. prilaz. Milovana Muževića – III. prilaz, Prilaz braće Košuljadić, Prilaz obali, Dramaljsko selce,  Manestri, Lokvica, Kačjak, Dirakovica,  Klanfari,  Dramalj, Blažići, Omladinska,  Josipa  Košuljandića - Tome, Cari, Bože Domijana i  Katrica.

 8.)  Glasačko mjesto broj 8  u Jadranovu, zgrada Osnovne škole, Vladimira Nazora 5

na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Jadranovu, u ulicama:

Drage Ahela Lukca, Budići, Branimira Grbčić Ice, Havišće, Ivana Gorana Kovačića, Ivani, Ive Lole Ribara, Karlovačka, Mali dol, Matetići, Matići, Mokri, Nikole Tesle, Obala, Omladinska, Perhati, Ivice Perhata Ricića, Popovići, Primorska, Put perčin,  Ružmarinska, Šegulje, Šepci, Šiljevica, Školska, Trg palih boraca,  Vicići, Vladimira Nazora, Zagrebačka, 13. Primorsko-goranske divizije,  Vidikovac, Pionirska, Vodna, Smokovo i  Kloštar.

 9.)  Glasačko mjesto broj  9 u Selcu, „Stara škola“, Šetalište I. Jeličića 1

na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Selcu, u ulicama:

Emila Antića,  Mihovila Jeličića,  Ive Lole Ribara, Ive Lole Ribara – I. prilaz, Ive Lole Ribara – II. prilaz, Prilaz Ive Lole Ribara,  Knežina, Španskih boraca, Prilaz španskih boraca, Partizanska, Prilaz Partizanskoj, Trg palih boraca, Trg palih boraca - I. prilaz, Trg palih boraca – II. Prilaz, Dvorac, Omladinska ,  13. divizije,  Maršala Tita,  Rade Končara,  Stjepana Brozovića,  Dranče,  Slavka Jeličića, Prilaz Slavka Jeličića,  Andrije Kršula,  Brdo,  Matkino,  Jesenova,  Valentina Lončarića,  Andrije Antića, Šetlište Ivana Jeličića i  Studenčić.