5. Smotra klapa u Dramlju
Objavljeno: 20.05.2013.

Ženska klapa „Sv. Jelena“ i KUD „Jelena“ Dramalj pozivaju Vas na 5. Smotru klapa „Sveta Jelena“ Dramalj u Lučici „Pazdehova“ u subotu, 1. 06. 2013. s početkom u 20:30 h. U slučaju kiše, Smotra će se održati u crkvi Sv. Jelene u Dramlju.

Nastupaju:

Klapa „Lavanda“ Tribalj, Klapa „Gradelini“ Rijeka, Pučki pivači iz Novog Vinodolskog, Ženska klapa „Puntape“, Novi Vinodolski, Klapa „Flumen“, Rijeka, Ženska klapa „Hreljin“, Klapa „Škrljevo“, Klapa „Reful“ Rijeka, Ženska klapa „Sozal“ Rab, Klapa „Rab“, Klapa „Tić“, Tribalj, Klapa „Vranjic“, Ženska klapa „Ćakulone“, Zagreb, Klapa „Vinčace“, Novi Vinodolski i Ženska klapa „Sveta Jelena“, Dramalj.

Pokrovitelji: Grad Crikvenica, Mjesni odbor Dramalj, TZG Crikvenice, KUD „Jelena“

Suorganizatori: Udruga mladeži „Sveta Jelena“, ŠRD „Lovrata“, BK „Sveta Jelena“, RK „Mornar“