Održan okrugli stol o problematici nasilničkog ponašanja među učenicima
Objavljeno: 27.05.2013.

Uoči Međunarodnog dana djece žrtava nasilja (4. lipnja) udruga „ELAN savjetovanje“ organizirala je u vijećnici Grada Crikvenice 24. svibnja 2013. g. okrugli stol pod nazivom „Nasilničko ponašanje učenika u crikveničkim osnovnim školama – stanje i implikacije“.

 

Događanje je nakon riječi dobrodošlice gostima započelo predstavljanjem rezultata istraživanja pedagoginje Ive Baldo. Prisutnima je Iva predstavila podatke do kojih je došla provodeći tijekom tekuće školske godine akcijsko istraživanje među učenicima viših razreda i njihovim učiteljima u obje crikveničke osnovne škole – OŠ Zvonka Cara i OŠ Vladimira Nazora. Cilj ove prezentacije, između ostalog, bio je potaknuti promišljanje i diskusiju pozvanih predstavnika relevantnih institucija o ovom problemu u kontekstu našeg neposrednog životnog okruženja.

Okrugli stol je moderirala gđa Ana Lončarić Kostrenčić, učiteljica stranih jezika u OŠ Z. Cara, inače dodatno educirana za rad na prevenciji nasilnog ponašanja djece prema programu „Teen Cap pomagač“. U raspravu su se aktivno i vrlo angažirano uključili Dražen Maričić ispred Savjeta mladih Grada Crikvenice, Desiree Pečaver – ravnateljica OŠ Zvonka Cara, Draženka Mažar – pedagoginja iz OŠ V. Nazora, Dubravka Mijalić ispred Upravnog odjela za javne potrebe Grada Crikvenice, ravnatelj CZSS Crikvenica - Darko Logožar, Nikica Sečen ispred Dječjeg doma "Izvor"  i Savjetovališta "Sretniji grad", Danijela Žagar - savjetnica pravobraniteljice za djecu iz riječkog područnog ureda, Ines Lazarević Rukavina ispred Odsjeka za prevenciju nasilja NZJZ PGŽ-e, Ljiljana Bubnić – psihologinja iz Dječjeg doma "Tić" Rijeka i Savjetovališta "Tić te Kristina Manestar iz „ELAN savjetovanja“. Da je tema prepoznata kao značajna, potvrđuje i podatak da su u auditoriju osim naših sugrađana bili prisutni i stručnjaci i izvan područja Grada Crikvenice, od kojih su neki iskoristili priliku da raspravi daju i vlastiti doprinos.

Istaknuto je kako i crikvenička javnost i lokalni stručnjaci koji rade s djecom osnovnoškolske dobi pozitivno reagiraju na akcije senzibiliziranja na problem nasilja među djecom. Jedna od primjedbi je bila i to da su one intenzivirane tek unazad desetak godina, mada problem u cjelokupnom društvu egzistira neusporedivo duže. Iako je prisutna sve veća odlučnost društva da se aktivno suoči s problemom nasilja, važno je zadržati kritički odnos prema ovoj temi te jasno razlikovati nasilno ponašanje od nasilničkog. Time se može izbjeći rizik pretjeranog generaliziranja i eventualnog stigmatiziranja djece, jer im je potrebna prvenstveno pomoć i/ili korekcije, a ne osuda. Dio rezultata podsjetio je, zaključili su prisutni, da u Crikvenici još uvijek ima dosta prostora za unapređivanje rada sa svrhom poboljšanja dobrobiti naše djece i prevencije nasilnih obrazaca ponašanja i komunikacije. Također je istaknuta važnost povezivanja što šire skupine dionika (od obitelji, vrtića, škole, zdravstva, socijalne skrbi, lokalne samouprave, civilnog sektora, pojedinaca…) kao i činjenica  da je važno započeti s preventivnim djelovanjem u što mlađoj dobi djece. Potrebno je dodatno ekipirati timove kompetentnih stručnjaka koji bi bili dostupni u lokalnoj zajednici. Ohrabruje spoznaja da se na području Grada Crikvenice okuplja potrebna kritična masa zainteresiranih pojedinaca i organizacija koji su svjesni ovog problema i motivirani poduzeti aktivnosti radi postizanja pozitivnih promjena. 

Ovaj okrugli stol predstavlja prvu u nizu aktivnosti koje „ELAN savjetovanje“ u tekućoj godini namjerava provesti u svrhu senzibiliziranja lokalne zajednice na ovaj problem kao i u svrhu poticanja svih dionika lokalne zajednice na aktivno uključivanje u zajedničke napore za sprječavanje nasilničkog ponašanja djece.