Novinari iz regije posjetili Crikvenicu u povodu provedbe projekta certifikacije gradova
Objavljeno: 28.05.2013.

Danas je Crikvenicu posjetila grupa novinara iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije koji prate projekt certifikacije gradova u povoljnom poslovnom okruženju. U Gradskoj upravi pozdravili su ih zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, pročelnica Upravnog odjela za financije Snježana Sikirić te direktor Poduzetničkog centra „Vinodol“ Ivica Jerčinović koji su prezentirali tijek projekta u Crikvenici.

Grad Crikvenica počeo je s provedbom projekta certificiranja krajem prošle godine, a u sklopu projekta potrebno je ispuniti 12 opsežnih kriterija kako bi Grad zadovoljio uvjete za dobivanje certifikata. Zamjenik Smoljan je istaknuo kako je za potrebe projekta Grad Crikvenica početkom godine redizajnirao službeni internetski portal Grada Crikvenice www.crikvenica.hr koji je sada pregledniji te sadrži veći broj informacija za poduzetnike i potencijalne investitore te će se i ubuduće ažurirati korisnim informacijama. Već je ranije uveden sustav lokalne riznice te elektroničko kolanje dokumenata. Istaknuta je nova web usluga, E-pisarnica, kojom građani pomoću PIN-a mogu izvršiti uvid u proces rješavanja svog predmeta. U planu je i tiskanje Vodiča za investitore, a pročelnica Sikirić je istaknula kako je najslabija točka ispunjavanja kriterija proces izdavanja građevinske dozvole, budući da to nije u nadležnosti Grada Crikvenice. Istaknuto je kako je, u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, u pripremi Strategija razvoja Grada Crikvenice do 2022. godine, a kreirana je i baza poduzetnika koja je dostupna na web portalu Grada Crikvenice, što je vrlo korisno budući da jedinstvene baze dosad nije bilo.

Direktor Poduzetničkog centra „Vinodol“ Ivica Jerčinović istaknuo je uspješnu suradnju s Gradom Crikvenicom, posebno u segmentu kreditiranja i poticanja poduzetništva. Grad Crikvenica sufinancira kamatnu stopu do 3%, ovisno o djelatnosti, a postoji i vrlo koristan model refinanciranja postojećih kredita, čime se bitno olakšava poslovanje poduzetnicima i čuvaju radna mjesta.

Novinare je zanimalo ostvaruje li Grad Crikvenica suradnju s gradovima prijateljima. Istaknuto je kako je suradnja kontinuirana, a posebno smo zadovoljni suradnjom s Općinom Kidričevo iz Slovenije u zajedničkoj prijavi projekata za EU fondove – dvama su projektima već odobrena sredstva („Škrinjica kulturnog blaga“ i „Mladi u zajednici bez barijera“), a za ostale se čekaju rezultati.

Direktor PC-a „Vinodol“ je napomenuo kako postoji veliki potencijal za dobivanje sredstava iz EU programa za ruralni razvoj – Republici Hrvatskoj u predstojećem razdoblju u sklopu tog programa stoji na raspolaganju čak 330 milijuna eura. Sva tri suvlasnika Poduzetničkoga centra – Grad Crikvenica, Općina Vinodolska i Grad Novi Vinodolski – surađivat će na zajedničkom razvoju i povlačenju sredstava iz EU fondova, a u tijeku je i zajednička edukacija o povlačenju sredstava iz EU fondova.

Napomenuto je kako je proces certifikacije grada u povoljnom poslovnom okruženju posebno koristan zbog sistematizacije i procedura koje se uvode u rad Gradske uprave, što se pozitivno reflektira na cijelu zajednicu. „Vjerujemo da će Crikvenica dobiti certifikat BFC kao dokaz povoljnog poslovnog okruženja koji ne pruža samo koristi u vidu povećanog privlačenja investicija, već djeluje i na lokalni ekonomski razvoj kao posljedica boljeg funkcioniranja javne uprave“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Smoljan.

Nakon prijama u Gradskoj upravi, novinari su se u pratnji domaćina prošetali centrom grada te se zaustavili na Trgu Stjepana Radića gdje su kušali tradicionalni crikveničku tortu Frankopan.