Na 50. Kolegiju, zaključcima Gradonačelnika prihvaćeni su i utvrđeni prijedlozi slijedećih prostornih planova, te upućeni u javnu raspravu:

1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice,

2.  Ciljane izmjene i dopune UPU-a Crikvenica centar,

3. UPU Omorika (Dramalj/Crikvenica),

Javna rasprava za planove pod točkom 1. i 2. započela je 21. svibnja i traje do 29. svibnja 2013. godine.  Javno izlaganje s izrađivačima planova održano je  27. svibnja  (ponedjeljak), te je s današnjim danom zaključena mogućnost dostave primjedbi za ova dva Plana.

Za UPU Omorika, javna rasprava traje od 21. svibnja do 06. lipnja 2013. godine, a javno izlaganje za građane održano je dana 28. svibnja (utorak) u Gradskoj vijećnici. Primjedbe za ovaj plan mogu se dostaviti do zaključenja rasprave poštom ili upisati u knjigu primjedbi, u Gradskoj upravi Grada Crikvenice, a Plan je izložen u sali za sastanke Grada Crikvenice.