Paljenje krijesova na Rivijeri Crikvenica
Objavljeno: 22.06.2013.

Na Rivijeri Crikvenica je sve do danas zadržan zanimljiv običaj paljenja krijesova, što se vezuje uz žetvene običaje i početak ljeta.

Ove će se godine Ivanjski krijes u Crikvenici i Selcu održavati u ponedjeljak, 24. lipnja s početkom u 20 sati.

U Crikvenici će se krijes spaljivati na plaži "Balustrada", dok će Selčani krijes zapaliti na plaži "Tunar". U Dramlju će se paliti Petrovski krijes, i to u petak, 28. lipnja u 20 sati u lučici "Pazdehova".

Ova živopisna veza s tradicijom će se odvijati uz prigodne primorske pjesme i plesove lokalnih kulturno-umjetničkih društava i udruga.

Organizatori su Turistička zajednica Grada Crikvenice, Društvo Crikveničana Crikvenica, KUD "Jelena" Dramalj, Udruga mladih "Selce", Obrt "Rudi" Dramalj, a pokrovitelj Grad Crikvenica.