Na 16. sjednici Vijeća Mjesnog odbora Selce održanoj 29. kolovoza 2013. jednoglasno su izabrani nova predsjednica i potpredsjednik VMO-a Selce. Za predsjednicu je jednoglasno izabrana Ana Lončarić Kostrenčić. a za potpredsjednika Dragutin Šnajdar.