Izmjene voznoga reda crikveničkoga City Busa
Objavljeno: 01.10.2013.

 

Prema zahtjevu žitelja Gornjeg kraja u Crikvenici, „Autotrans“ d.o.o. Rijeka izvršio je izmjene voznoga reda City busa Crikvenica. Naime, polazak u 12:55 sati pomaknut je na 13:15 sati kako bi određeni broj učenika mogao koristiti navedenu liniju. Isto tako, izmijenjen je i polazak u 13:30 sati za Selce na 13:45 sati. Navedene izmjene provest će se od 1.listopada 2013. godine temeljem ugovora o koncesioniranju javnog prijevoza potpisanog u  kolovozu 2011. na pet godina između Grada Crikvenice i „Autotransa“ d.o.o. Rijeka.