Na 4. sjednici Gradskoga vijeća Grada Crikvenice održanoj 30. rujna 2013. prihvaćena je Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata te Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi prema kojoj iznos sufinanciranja prijevoznih karata za učenike i studente s područja Grada Crikvenice utvrđuje gradonačelnik Grada Crikvenice.

Dana je prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ te drugih izmjena Statuta Muzeja Grada Crikvenice. Prihvaćena je i Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave koja će ubuduće imati tri odjela umjesto dosadašnjih pet, u cilju povećanja efikasnosti i bolje organizacije rada. Novim ustrojstvom Gradska uprava će imati Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo te Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu.

Prihvaćeno je i polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu te polugodišnje izvješće Državne revizije koje je gradonačelnik ocijenio najboljim u posljednjih nekoliko godina. Prihvaćeno je i Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na dan 30. 06. 2013. te Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. g. Uz niz donesenih akata, odluka i zaključaka, 2013. godinu je obilježio veliki investicijski ciklus te uspješna realizacija prvoga projekta financiranog iz sredstava Europske unije, „Škrinjica kulturnog blaga“ realiziranog u suradnji s Općinom Kidričevo iz Slovenije.

Prihvaćen je i Prijedlog uknjiženja gradskih grobalja i mrtvačnica na području Grada Crikvenice te je dano ovlaštenje gradonačelniku za otkup nekretnina u privatnom vlasništvu za potrebe izgradnje novog groblja koje je nužno potrebno s obzirom da kapacitet postojećeg groblja više nije dovoljan za potrebe građana Grada Crikvenice. S tim u vezi, prihvaćena je i Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice. Vijećnici su prihvatili i Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica-centar.

Prihvaćena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice. Sjedišta mjesnih odbora Crikvenica – centar, Crikvenica – zapad i Crikvenica – istok odsad će biti u Gradskoj vijećnici na adresi Preradovićeva 1.

Aktualni sat i odgovore na vijećnička pitanja pogledajte crikveničkim video vijestima na službenoj internetskoj stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr