Danas je stupila na snagu Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave koja će ubuduće imati tri odjela umjesto dosadašnjih pet, u cilju povećanja efikasnosti i bolje organizacije rada. Novim ustrojstvom se Gradska uprava sastoji od Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo te Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu. Privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu je Jasminka Citković, dipl. iur, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo mr. sc. Jasna Perhat, te Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Stanka Car, dipl. ing. građ.