Poziv na prezentaciju kreditnih programa HBOR-a
Objavljeno: 15.10.2013.

Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o., Hrvatska banka za obnovu i razvitak (Područni ured za Primorje i Gorski kotar), Udruženje obrtnika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske i Udruženje obrtnika Grada Novog Vinodolskog pozivaju Vas na prezentaciju „Novi kreditni programi HBOR-a za posebne ciljne skupine (poduzetnici početnici, žene poduzetnice i poduzetništvo mladih)“. Prezentacija će se održati u vijećnici Grada Crikvenice u četvrtak, 17. listopada 2013. u 17:00 sati.