Održan uvodni sastanak u sklopu projekta „Mladi u zajednici bez barijera“
Objavljeno: 18.10.2013.

Jučer se u Gradskoj vijećnici održao uvodni sastanak u sklopu EU projekta „Mladi u zajednici bez barijera“ na kojemu su se sastali sudionici i koordinatori projekta iz Crikvenice i koordinatori projekta iz Opatije, vodećeg partnera u projektu. Cilj sastanka bio je međusobno upoznavanje sudionika, te pojašnjenje što će se i kako raditi na svakome od četiri edukacijskih modula koji će uslijediti. Prvi modul održat će se u Hotelu „Kaštel“ u Crikvenici od 14. do 16. studenoga, na kojemu će profesionalni treneri mladima približiti rad lokalne samouprave s naglaskom na proces izrade i „čitanja“ proračuna. Prvi modul će rezultirati izradom proračuna za mlade u obliku brošure koja će svojim konceptom i dizajnom biti razumljiva i privlačna mladima te svima dostupna na internetu. Drugi modul će se održati u ožujku 2014. g. u Općini Kidričevo u Sloveniji, treći modul u travnju u Ajdovščini u Sloveniji i završni modul u Opatiji u svibnju 2014.

Sudionici projekta su mladi iz gradova/općina partnera, mlađi članovi predstavničkog/izvršnog tijela gradova/sudionika kao i djelatnici gradskih/općinskih uprava koji pretežno rade s mladima. Kroz interaktivne radionice u četiri edukativna modula, sudionici će u zajedničkom dijalogu rješavati probleme zajednica iz kojih dolaze. Kroz ta četiri modula (edukacije i projektne zadatke), radit će na uklanjanju prepreka koje stoje na putu uključivanja mladih u političko odlučivanje. Kroz edukacije će mladi i politički predstavnici biti osposobljeni za „strukturirani dijalog“ s mladima, metodom uključivanja mladih kroz dijalog koja je prihvaćena  u svim institucijama EU.

Za sudjelovanje na ovom projektu sudionici će dobiti Youthpass, svjedodžbu koje se izdaje na nivou Europske unije za stečene kompetencije u području javnih politika za mlade.

Nositelji projekta su savjeti mladih Opatije i Crikvenice, u suradnji s gradovima Opatijom, Crikvenicom, Kidričevom i Ajdovščinom. Vrijednost projekta je  29.221,24 eura, a odobreno je 75% prihvatljivih troškova. Dakle, EU financira provedbu projekta s 21.792,79 eura, a gradovi Crikvenica i Opatija osigurali su u svojim proračunima po 4000 eura. Projekt je planiran u skladu sa Strategijom za mlade EU, kao i drugim dokumentima koji se odnose na politike prema mladima EU.