Grad Crikvenica svake godine subvencionira troškove javnog prijevoza za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente kako bi se roditeljima olakšala financijska svakodnevica. Ove godine je došlo do izmjena u načinu sufinanciranja zbog odluke Vlade Republike Hrvatske donesene tek nekoliko dana pred početak školske godine te zbog korekcija cijena prijevoznika. Nakon usklađivanja parametara u odnosu na Republiku Hrvatsku, Primorsko-goransku županiju i visine cijene prijevoznih karata, Grad Crikvenica je utvrdio način sufinanciranja prijevoza u 2013. godini. Osnovnoškolci imaju pravo na 100-postotno sufinanciranje javnog prijevoza. U listopadu, studenom i prosincu Grad Crikvenica sufinancira 25 posto od cijene kuponske karte studentima. 
    U studenom i prosincu, Grad Crikvenica sufinancira dio prijevozne karte za srednjoškolce na relaciji Crikvenica – Dramalj, Crikvenica – Jadranovo i Crikvenica – Selce tako da roditelji plaćaju 100 kuna, a Grad ostatak cijene. Za srednjoškolce koji putuju iz Crikvenice u Bakar, Rijeku ili Senj, Grad Crikvenica sufinancira 25 posto od nesubvencioniranog djela cijene karte.
    Za već kupljene karte za rujan i listopad na relaciji Crikvenica – Dramalj i Crikvenica – Selce, gradski proračun sufinancira 25 posto cijene mjesečne pokazne karte te se povrat za taj dio cijene karte može ostvariti na blagajni Autotransa u Crikvenici.
    Korisnici socijalnog programa imaju pravo na 100-postotno sufinanciranje prijevoza, bez obzira na to jesu li osnovnoškolci, srednjoškolci ili studenti. Grad u potpunosti sufinancira ostatak nesubvencioniranog dijela cijene karte. Za ovaj oblik financiranja odnosno sufinanciranja prijevoza Grad Crikvenica mjesečno izdvaja oko 75 tisuća kuna.