U privitku obavijesti donosimo sažetak Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja Grada Crikvenice u okviru ponovne javne rasprave.