Na 6. sjednici Gradskoga vijeća Grada Crikvenice održanoj 20. prosinca 2013. vijećnici su izglasali II. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. - 2015. g.  Također je donesen Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Crikvenice. Odluke o osnivanju Muzeja Grada Crikvenice te Gradske knjižnice Crikvenica usklađene su s važećim zakonima, te je dana prethodna suglasnost za izmjene i dopune statuta crikveničkih osnovnih škola V. Nazora i Z. Cara te Statuta Gradske knjižnice Crikvenica.

Prihvaćena je i odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Crikvenice (građevinsko zemljište gr. č. br. 2843 i zgrada na gr. č. br. 918/3, obje na području katastarske općine Crikvenica.

Prihvaćena je i Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju prema kojoj su građani oslobođeni plaćanja naknade za priključenje na sustav odvodnje. Nadzor na priključivanje u sustav odvodnje od sada će obavljati Državni inspektorat. Vijećnici su prihvatili i izmjenu Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKTD-a „Murvica“ d.o.o. te izvješće Državne revizije o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS PGŽ.

Prihvaćena je i Odluka o statusnim promjenama i usklađivanju djelatnosti KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ Novi Vinodolski i KTD-a „Ivanj“ Novi Vinodolski prema kojoj se djelatnost odvodnje, sukladno Zakonu, izdvaja iz djelatnosti komunalnog društva „Ivanj“ te ta djelatnost ulazi u djelokrug Vodovoda „Žrnovnica“. Projekti koji se odnose na javnu odvodnju kandidirat će se na natječaje za dobivanje sredstava iz fondova EU u suradnji s Hrvatskim vodama. 

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top