Pozivamo sve sportske klubove i zainteresirane građane na  JAVNU TRIBINU koja će se održati u utorak 11. ožujka 2014.g. u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice, P. Preradovića 1.   

 Tema javne tribine bit će  prijedlog kriterija za financiranje sportskih udruga.

Cilj javne tribine je izlaganje i objašnjenje pristupa izrade novih Kriterija za financiranje sporta u Gradu Crikvenici, kako bi sustav financiranja sporta u našem gradu učinili maksimalno transparentnim  i pristupačnim.

Sve informacije i podatke važne za izradu Kriterija, uključujući podatke koje su dostavili sportski klubovi,  možete pronaći na internetskoj stranici Grada Crikvenice - http://www.crikvenica.hr/korisne-informacije/sportski-klubovi.html Sva ažuriranja podataka o sportskim udrugama i izmjene Kriterija također će biti objavljeni na navedenoj internetskoj stranici, a kako bi svi relevantni podaci i informacije bili dostupni klubovima, sportašima i ostalim  zainteresiranim građanima te kako bi sustav financiranja sporta u Gradu Crikvenici učinili potpuno transparentnim.

Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu te da svojim pitanjima, komentarima i prijedlozima sudjeluju u utvrđivanju  kriterija za financiranje sportskih udruga.