Obrasci za predlaganje kandidata za izbor članova Vijeća Mjesnog odboraJadranovo mogu se podignuti na porti Grada Crikvenice, u Crikvenici, Kralja Tomislava 85 za vrijeme radnog vremena Gradske uprave Grada Crikvenice, te se mogu ispisati s internetske stranice Grada Crikvenice, www.crikvenica.hr.

Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo (i očitovanja kandidata se mogu ovjeriti) do 24. ožujka 2014. godine u sobi broj 24 Gradske uprave Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica za vrijeme radnog vremena Gradske uprave Grada Crikvenice (svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati).

Dana 25. ožujka 2014. godine (utorak) Prijedlozi lista kandidata moći će se predati (i očitovanja kandidata ovjeriti) u prostorijama Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo, I. Gorana Kovačića 1 u Jadranovu.
Do tog se datuma i sata najkasnije zaprimaju prijedlozi lista kandidata.

Grad Crikvenica
Izborno povjerenstvo za izbor
članova Vijeća Mjesnih odbora