Održana druga radionica za mlade u sklopu projekta „Mladi u zajednici bez barijera“
Objavljeno: 26.03.2014.

 

Jučer je u Gradskoj vijećnici održana 2. radionica u sklopu projekta „Mladi u zajednici bez barijera“ na kojoj su sudionici projekta predstavili sadržaj drugog edukativnog modula u Ajdovščini. Učili su kako izraditi kampanju i zagovarati interese mladih. Kampanja se temelji na problemima koji su utvrđeni na prvoj radionici – nedostatak adekvatnog prostora za mlade i neumreženost mladih na području Grada Crikvenice. Sudionici projekta su dali inicijativu za osnivanjem nove udruge koja bi povezala mlade na području Grada Crikvenice sa zajedničkim ciljem – dobivanjem novog prostora za mlade. Projekt bi obuhvaćao izgradnju multifunkcionalne zgrade za mlade. Mladi će o svojoj inicijativi obavijestiti gradonačelnika, a prvi korak u realizaciji projekta je anketiranje mladih na području Grada Crikvenice o njihovim potrebama i interesima te informiranje o mogućnostima prijave projekta za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova.