ZNANSTVENI SKUP O ANTUNU BARCU
Objavljeno: 22.04.2014.

P R O G R A M

ČETVRTAK, 24. travnja 2014.

Gradska vijećnica, P. Preradovića 1, Crikvenica
20.00 sati Književna večer
ČETVRTAK, 24. travnja 2014.
(Knjižnica HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb
9.00 sati Prva sjednica znanstvenog skupa)

PETAK, 25. travnja 2014.

Gradska vijećnica, P. Preradovića 1, Crikvenica
9.00 sati Druga sjednica znanstvenog skupa
16.00 sati Treća sjednica znanstvenog skupa