Projekt razvijanja poduzetničkih kompetencija djece i učenika prijavljen na natječaj iz programa Erasmus+
Objavljeno: 02.05.2014.

Dječji vrtić „Radost“ i osnovne škole Vladimira Nazora i Zvonka Cara su u suradnji s Gradom Crikvenicom, Poduzetničkim centrom „Vinodol“ i prijateljskim gradovima Orlovom i Kidričevom te njihovim partnerima pripremili i prijavili projekt za dobivanje bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+. Tema projekta je razvoj poduzetničkih kompetencija predškolaca i osnovnoškolaca, a cilj je približiti djeci svijet poduzetništva te ih potaknuti na razvijanje različitih vještina i kreativnu realizaciju vlastitih ideja, pomoću čega će u budućnosti biti konkurentniji na tržištu rada.

Djeca će radom na raznim projektnim aktivnostima steći nova znanja i vještine u suradnji sa svojim vršnjacima iz drugih europskih zemalja. Učiti će o tome kako se poslovanje započinje, od početne ideje do konačnog proizvoda  te će isprobati svoje vještine na međunarodnim sajmovima malih poduzetnika koji će se održavati jednom godišnje u svakom od partnerskih gradova. Naučit će da poduzetništvo podrazumijeva proaktivan pristup u definiranju problema, inovativnost u rješavanju problema i preuzimanje odgovornosti za osobne izbore. Naučit će riskirati, prepoznati dobre prilike i cijeniti vrijednost timskog rada . Projekt ima za cilj povećanje dječje motivacije za poduzetništvo i razvoj poslovnih kompetencija kako bi se spriječilo odustajanje od obrazovanja.

Nastavnici će steći dragocjena nova znanja i vještine te razmjenjivati iskustva sa svojim europskim kolegama , razvijati svoje nastavne kompetencije i upoznavati se s različitim metodama poučavanja poduzetništva u hrvatskim i europskim obrazovnim sustavima . Oni će koristiti najnovije ICT-tehnologije u svom radu i suradnji sa svojim europskim partnerima.