ODRŽANA 9. SJEDNICI GRADSKOGA VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
Objavljeno: 08.05.2014.

Dana 07. svibnja 2014. održana je 9. sjednici Gradskoga vijeća Grada Crikvenice na kojoj su gradski vijećnici nakon održanog aktualnog sata i postavljenih vijećničkih pitanja prihvatili  Izvješće o sigurnosnoj situaciji za Grad Crikvenicu za 2013. godinu, Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013.  godine, kao i Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na dan 31.12.2013. godine.

Vijećnici su također prihvatili Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Na dnevnom redu bio je i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu sa opisima kojeg su vijećnici prihvatili uz izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području rada Crikvenice za 2013. godinu i izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu.

Na sjednici su utvrđeni i prijedlozi za imenovanje 25 sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici i 1 prijedlog za  imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci koji će se uputit Županijskoj skupštini Primorsko - goranske županije da ih izabere odnosno imenuje.