HUMANITARNI KONCERT ZA PATRIKA U  GRADU ORLOVI
Objavljeno: 20.05.2014.

Delegacija grada Crikvenice u sastavu Lovorko Gržac (predsjednik Gradskoga vijeća), Kuzman Dokoza (potpredsjednik Gradskoga vijeća), Davorin Borščak (potpredsjednik Odbora za međunarodnu suradnju i suradnju sa gradovima prijateljima) i Gracian Čop (član Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež), boravila je od 15.05.-19.05. u službenom posjetu prijateljskom gradu Orlovi. Tokom svog posjeta upoznali su se sa radom komunalnog društva grada, razgovarali sa predstavnicima tamošnje Osnovne škole o tijeku suradnje sa našom OŠ Zvonka Cara, te prisustvovali humanitarnom koncertu koji su naši prijatelji u Orlovi organizirali za malog Patrika. Tijekom koncerta, dobrovoljnim prilozima, sakupilo se 13.090 kruna (oko 5.000 kn) koji će biti uplaćeni na račun Patrikove obitelji, a u svrhu daljnjeg liječenja, te troškova koje iz istog i proizlaze.