Na 6. sjednici Turističkog vijeća, održanoj 10. lipnja 2014., donesena je odluka o prihvaćanju ponude za nabavu opreme (pozornice i krovne konstrukcije za pozornicu) te je odabrana ponuda koju je predao ponuditelj Ivan Petanjek iz Krapine.