ODRŽANA 12. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA  CRIKVENICE
Objavljeno: 01.08.2014.

Dana 31. srpnja 2014. održana je 12. sjednici Gradskoga vijeća Grada Crikvenice na kojoj su gradski vijećnici nakon aktualnog sata i postavljenih vijećničkih pitanja, usvojili Akcijski plan Grada Crikvenice za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za 2014. i 2015. godinu te donijeli Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće odlučilo je da se ove godine neće dodijeliti godišnja nagrada Grada Crikvenice kao ni Nagrada za životno djelo Grada Crikvenice.

Vijećnici su također donijeli  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU Dramalj centar, Odluku o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar.

Na dnevnom redu bilo je i Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj  nadležnosti Grada Crikvenice na dan  30.06.2014 kao i Izvješće o trošenju proračunske zalihe za mjesec  lipanj 2014. godine.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice kao dopunsku točku po hitnom postupku raspravilo je i usvojilo  „Idejno rješenje uređenja plaže Balustrada u Crikvenici“ na način da se za zone Balustrada 1., Balustrada 2. i  Balustrada 3. u daljnjem postupku provede postupak dodjele tri koncesije.