1. Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar provest će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 12.rujna 2014. godine do 19.rujna 2014. godine.

2. Uvid u Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar mogu izvršiti svi zainteresirani, u sali za sastanke Grada Crikvenice, Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85 , radnim danom od 8.30 do 14.00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.

3. Javno izlaganje Prijedloga Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar održat će se dana 17.rujna 2014. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Crikvenica, Preradovićeva 1, sa početkom u 17.00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga ovog Plana, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga plana ili u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Crikvenice ili dostaviti poštom na adresu: Grad Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

GRAD CRIKVENICA
GRADONAČELNIK