U okviru Potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u svojstvu regionalnog koordinatora organizira besplatnu edukativnu radionicu pod nazivom „Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova“.

Cilj radionice je upoznati polaznike s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole kao i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.

Edukaciju će održati predstavnici Lokalne razvojne agencije Pins d.o.o. iz Skrada u utorak 16. rujna 2014. godine, s početkom u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice, Petra Preradovića 1, Crikvenica