OTVORENJE IZLOŽBE NIKOLE NENADIĆA U GRADSKOJ GALERIJI CRKVENICA, 26.02.2015.
Objavljeno: 24.02.2015.

Nikola Nenadić, rođen je 1978. godine u Rijeci. Još od ranog djetinjstva iskazuje afinitet prema umjetnosti koja mu i danas uvelike ucrtava 
životne putove. Godine 1997. maturira u „Školi za primjenjenu umjetnost i dizajn“, smjer kiparski dizajn. Ubrzo se zapošljava u 
brodograđevinskoj industriji gdje stječe iskustvo u obradi metala koje mu kasnije pruža smjernice u daljnjem likovnom stvaralaštvu. 
Godine 2003. upisuje studij figurativnog kiparstva na „Akademiji lijepih umjetnosti“ u Veneciji. Tijekom studija kao najdraže materije 
odabire mramor, čelik te plastične mase kojima se ponajviše koristi za realizaciju svojih umjetničkih projekata. Početkom 2009. godine 
diplomira u klasi profesora A. Grassi i G.La Bruna. Sudionik je nekoliko inozemnih i lokalnih izložbi te likovnih manifestacija.
Član je HDLU-a Rijeka. Živi i djeluje u Rijeci. 
Na izložbi u Gradskoj galeriji Crikvenica predstavlja recentne radove animalističke tematike, izrađene od kovanog zavarenog 
patiniranog željeza.