AKTIVNI CRIKVENIČKI UMIROVLJENICI UDRUGE "SUNCE"
Objavljeno: 16.06.2015.

Iznimno smo sretni kada vidimo da značajna sredstva koja izdavajamo za financiranje naših udruga civilnog društva, u konačnici rezultiraju njihovim predanim radom, trudom i uspjehom. Jedna od udruga na čiji smo rad iznimno ponosni i s kojom uspostavljamo odličnu suradnju jest Udruga umirovljenika Grada Crikvenice ˝Sunce˝, istaknuo je Gradonačelnik Grada Crikvenice.

Udruga umirovljenika Grada Crikvenice ˝Sunce˝ i ove godine je marljivo radila na uređenju Ljubavne cestice u Crikvenici. Njih ukupno 35 u dva dana očistilo je čitavu Ljubavnu cesticu, podignulo nekoliko podupornih zidova, kosilo i sjeklo raslinje i to sve do Kavranove steni. Pomoć i podrška pružena im je od Gradskog komunalnog poduzeća ˝Eko Murvica˝, Turističke zajednice Grada Crikvenice te pripadnika Romske nacionalne manjine zaposlenih  u javnim radovima.

Umirovljenici Udruge ˝Sunce˝, sada već tradicionalno, svake godine aktivno sudjeluju u čišćenju i uređenju okoliša u okviru priprema za turističku sezonu. Prošle godine posebna pažnja posvećena je čišćenju Sopaljske ulice i Kalačke drage, čitavog područja šetnice između Crikvenice i Selca te od Črnog mula prema Dramlju, kao i relacije Sv. Ana - Rimski most – Zoričići.

U akcijama udruge umirovljenika aktivno sudjeluje dvjestotinjak njenih članova, što je uistinu zavidna brojka. Predsjednik udruge Juraj Rošić ističe kako bi rad udruge bio nemoguć kada Grad Crikvenica ne bi financijski pratio njihove aktivnosti bilo kroz financiranje redovne djelatnosti ili pojedinih manifestacija. Osim Grada Crikvenice, rad udruge financijski podupiru i GKTD ˝Eko Murvica˝  te TZ Grada Crikvenice.

Razvijajući dobru suradnju s umirovljenicima iz Rovinja, Poreča, Kidričeva, Čakovca, Otočca, Mostara i mnogih drugih, Udruga ˝Sunce˝ ove godine bila je domaćin 5. međunarodnog susreta umirovljenika na koji se odazvalo više od 600 sudionika. Prema riječima predsjednika udruge, cilj je, uz mnogo truda i rada članova udruge, ipak ostavaren. Posebno ga veseli činjenica da su svi sudionici izrazili svoju želju za ponovnim dolaskom i posjetom Crikvenici, a također su volji aktivno se uključiti i pružiti pomoć pri akcijama čišćenja i uređenja što bi predstavljalo aktivni odmor i spoj ugodnog s korisnim. Težnja je za širenjem manifestacije i povećanjem broja sudionika, ali za to će, kako naglašava Rošić, biti potreban angažman većeg broja udruga s područja Grada. Krajnji cilj bio bi pretvaranje susreta umirovljenika u manifestaciju po kojoj bi Crikvenica bila prepoznatljiva, a koja bi okupljala preko tisuću sudionika iz zemlje i inozemstva.

Osim što sudjeluju u većini manifestacija na području Grada Crikvenice organiziranih od strane Grada ili Turističke zajednice, umirovljenici Udruge ˝Sunce˝ aktivni su i po pitanju njegovanja folklornih običaja našega kraja. Njihova folklorna skupina broji 25 članova koji redovito gostuju na humaniranim zabavama, susretima umirovljenika te raznim događanjima kod kuće, ali i za posjeta prijateljiskim umirovljeničkim udrugama.

Predsjednik udruge izrazio je želju da se kroz dobre odnose s prijateljskim udrugama i uz pomoć Grada Crikvenice, uspije realizirati što veći broj manifestacija  koje bi zainteresirale populaciju treće dobi da posjeti Crikvenicu u predsezoni i postsezoni.