Subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite
Objavljeno: 18.06.2015.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice donijelo je krajem prošle godine Opći program mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice, u kome je jedan od mjera i Mjera 4. Financiranje poduzetništva. Mjera 4. Sastoji se od tri podmjere od kojih je  najznačajnija Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite.

Cilj je financiranje programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva po povoljnijim uvjetima, očuvanje poslovanja, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta subjekata malog gospodarstva, posebno u uvjetima usporavanja gospodarskog rasta. Grad Crikvenica je jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja kontinuirano niz godina pokazuje interes za poticanje poduzetnika i ta se sinergija nastavlja i dalje. Rezultat toga je i potpisivanje ugovora o sufinanciranju kamatne stope za poduzetničke kredite između GRADA CRIKVENICE i triju banaka i to:ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., ZAGREBAČKOM BANKOM Zagreb d.d. i VENETO BANKOM d.d. Rijeka. Sve tri banke se nadaju dobrom odazivu poduzetnika za ovaj program. 

Krediti će se odobravati mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, i to trgovačkim društvima, obrtima, profitnim ustanovama koje imaju sjedište na području Grada Crikvenice i koje namjeravaju ulagati na području Grada Crikvenice, za poticaje postojećim i novim investicijskim projektima, i to u svrhu:

  • kupnje, izgradnje, uređenja ili proširenja gospodarskih objekata, te uređenja infrastrukture
  • nabave opreme ili pojedinih dijelova opreme
  • nabave prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva
  • obrtnih sredstava u funkciji investicije ili za unaprjeđenje poslovanja (do 30% kredita, osim kod refinanciranja ili refundacije postojećih kredita), o čemu odluku donosi Banka,
  • refinanciranja postojećih nepovoljnih kredita ili refundacije ranije uloženih sredstava korištenih za slične namjene do maksimalno 50% kreditnog fonda.

Kreditni fond je 10.000.000 kuna, najniži iznos kreditnih sredstava 100.000 kn i najviši iznos kreditnih sredstava 2.000.000,00 kn, u iznimnim slučajevima i u većem iznosu, predlaže ga Povjerenstvo, a konačnu odluku donosi  Banka, ovisno o kvaliteti programa i kreditnoj sposobnosti poduzetnika.

Grad Crikvenica subvencionira kamatnu stopu kako slijedi:

  • za ulaganja u turizam, proizvodne djelatnosti te izvozne djelatnosti 3 p.p.
  • ostale djelatnosti - subvencionira 2 p.p

Grad Crikvenica raspisat će Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima za podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema programu  „Program mjera za poticanje poduzetništva – Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite” koji će biti objavljen na web stranicama Grada Crikvenice.


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top