IVANJSKI KRES 24.6.2015.
Objavljeno: 23.06.2015.

Radosno Vas čekamo sredu, 24. 6. 2015. na 8 ur večer - plaža kraj plivališta, da se si skupa veselimo IVANJSKOMU KRESU.
Pridite!

O običajima za Ivanju napisala je naša sugrađanka pok. Timotea (Tea) Matejčić Jerić slijedeći tekst:

"CRKVENIČKI IVANJSKI KRES – KRES NA IVANJU

Od kad ljudi znaju za oganj, i kako ga važgat, oganj je vaviki bil znak života aš je bil povezan z Bogon Suncen ko se sako leto ponovo rodi. Zimski solsticij slavi se od kada je Katolička crikva zela tisti dan kako dan rojenja Kristova, a letnji solsticij ki pada na kraj šestoga miseca slavi se kako kraj jednoga ciklusa va semu ča raste i početak pada, kraćeh dani se do ponovnoga rajanja za Božić.
Neznamo kada je počela užanca palenja kresa, ma znamo da su narodi keh danaska zovemo Slaveni to delali od kada znaju za svoju povjest. Delalo sej to i na drugeh geografskeh širinah aš sunce jednako svetli, jedino južna polovica našega planeta to delala ni aš su tamo drukčiji štajoni. Slavenski običaji od sjevera Rusije pa do našeg Jadrana sagdere su isti. Misec dan prije 22.06. , čaj povezano sa sveten Ivanon ( pa se zato zovu IVANJSKI KRESI ) , mladići su hodili va šumu naseć drva za kres. Poli nas va Crikvenice toj bila FRAŠKA ča će reć podrast od većega drva i većeh drv. To sej prneslo na vrh Petaka na žal i tamo pušćalo da se do 24.06. suši da bolje gori.
Kres je bil na Petaku zato da se doklje gori ča drugo ne važge a va drugeh mesteh na nekakovoj čistine. Naši Boduli su važgevali na vrh Šila, a si smo nastali da bude čin veći da se dalje vidi. Ni smel kres hodit va širinu, aš kad bi se zgorelo onda su mladići kres preskakevali ki će dalje.
Divojki bi na ti dan šle Podbadanj nabrat poljskeh rožic,  “ćešmenećešme” od keh bi splelel venčić za glavu ki bi se zada vezal kurdelicun kaj visela zada po plećeh. Kres sej poleval vinon a vina bi se i popilo i čagodre pojilo. Va mesteh kade su kuće bile bliže bil je običaj da se venčić zi glavi divojki hita na krov kuće ( ke su bile niske ) pa akoj venčić ostal na krovu onda bi se gatalo da će se ta divojka to leto oženit. Kolo sej igralo celo vrime okolo kresa i kantalo jilo i pilo i toj vavik bilo veselje, bil je to kraj jednoga ciklusa boga sunca ko se vavik ponovo raja i ljuden daje forcu aš njin daje hranu ka raste. Danaska to astronomski zovemo početak ljetnoga solsticija, ma va starine odkada j'  to počelo slavljeno je ko simbol života ki se vavik ponovo raja.

Crkvenica, 10. maja 2007.  leta"