Crikvenica daje 30 tisuća kuna za treće svako iduće dijete
Objavljeno: 05.10.2015.

Grad Crikvenica isplaćivat će poticaj u iznosu od 30 tisuća kuna za svako treće i iduće dijete. Osim značajne ˝financijske injekcije˝ roditeljima, trećem djetetu će biti omogućeno besplatno pohađanje vrtića, besplatan obrok za vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja, sufinancirani udžbenici iznosom od 400 kuna te sufinancirati produženi boravak u školi u iznosu od 50% cijene.

"Već dugi niz godine borimo s negativnim prirodnim prirastom, odnosno "demografskim umiranjem" koje sve više postaje ozbiljan društveni problem. Suočeni s ovim problemom krenuli smo s osmišljavanjem niza mjera pronatalitetne politike. Osnovna želja bila nam je pružiti što veću financijsku pomoć roditeljima koji se odlučuju za troje ili više djece", istaknula je zamjenica Silvia Crnić.

Naknada koju roditelji do sada ostvaruju za rođenje prvog i drugog djeteta iznosi 1.500,00 kuna te ona ostaje nepromijenjena, no, za svako treće i iduće dijete roditelji će ostvariti pravo na isplatu iznosa od 30.000,00 kuna. Novom izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi značajna financijska sredstava i čitav niz različitih subvencija kao što su: potpuno besplatan vrtić, besplatan obrok u školi, novčana pomoć za kupnju udžbenika, subvencija produženog boravka u školi u iznosu od 50% cijene dodjeljivat će se roditeljima za treće i svako iduće dijete. Uvjet za ostvarivanje prava na isplatu iznosa od 30 tisuća kuna jest da roditelji imaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Grada Crikvenice s time da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište li stalni boravak minimalno 5 godine.

Uvođenjem ovih mjera, predviđa se da će se sredstva Grada Crikvenice predviđena za socijalni program povećati za iznos od 100.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Osim pogodnosti koje će ostvarivati roditelji koji imaju troje ili više djece, nove mjere pronatalitetne politike osjetit će i roditelji djece polaznika vrtića. Uveden je kriterij ekonomske cijene prema kojem visina cijene vrtića ovisi o visini prihoda roditelja, što u konačnici znači značajno sniženje cijene vrtića za velik dio roditelja.

Do sada je iz socijalnog programa proračunu Grada Crikvenice za troškove dječjeg vrtića izdvajano više od 350.000,00 kuna godišnje, a stopostotnim financiranjem cijene vrtića trećeg i svakog idućeg djeteta, procjenjuje se da će se premašiti iznos financiranja od 400.000,00 kuna.