Na temelju Odluke Skupštine društva EKO – MURVICA d.o.o. Crikvenica od 24. kolovoza 2015. god., donesenoj na sjednici Skupštine društva EKO – MURVICA d.o.o. Crikvenica održanoj dana 24. kolovoza 2015. god.

PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

za imenovanje direktora / direktorice trgovačkog društva EKO – MURVICA d.o.o. Crikvenica koji je objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Crikvenice www.crikvenica.hr dana 31. srpnja 2015. god.

Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje direktora / direktorice trgovačkog društva EKO – MURVICA d.o.o. Crikvenica stupila je na snagu danom donošenja.

Skupština društva
EKO - MURVICA d.o.o. Crikvenica