Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" je 30. rujna 2015. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja predškolske djece na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno nenazočnog radnika).

Natječaj traje od 1. do 12. 10. 2015.

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu za natječaj
 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseci od objave natječaja).
 • dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 3 mjeseca od objave natječaja):
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici, odnosno u pdf formatu ukoliko se šalje putem elektroničke pošte.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se mogu dostaviti na adresu: Dječji vrtić “Radost”, Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51 260 Crikvenica ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom "Za natječaj". 
Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni. Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.