Poziv za dostavu ponuda – usluge telefonske komunikacije i interneta.
Objavljeno: 22.12.2016.
Naziv predmeta nabave: usluge telefonske fiksne komunikacije i usluge interneta. Za više informacija preuzmite privitke.