Folder PRORAČUN GRADA CRIKVENICE ZA 2019. GODINU

Documents

Toggle Naziv Datum
pdf Proračun u malom za 2019. godinu ( pdf, 2.74 MB ) (1286 downloads) Popular
document 01 04 01 UODD OPISI 2019 2021 ( docx, 100 KB ) (137 downloads) Popular
document 01 04 02 DV OPISI 2019 2021 ( docx, 105 KB ) (95 downloads)
document 01 04 03 OŠ VN OPISI 2019 2021 ( docx, 63 KB ) (82 downloads)
document 01 04 04 OŠ ZC OPISI 2019 2021 ( docx, 48 KB ) (101 download) Popular
document 01 04 05 GKC OPISI 2019 2021 ( doc, 278 KB ) (86 downloads)
document 01 04 06 CZK OPISI 2019 2021 ( docx, 80 KB ) (89 downloads)
document 01 04 07 MGC OPISI 2019 2021 ( docx, 85 KB ) (77 downloads)
document 01 04 08 VANM OPISI 2019 2021 ( docx, 23 KB ) (76 downloads)
document 01 04 09 PUK OPISI 2019 2021 ( docx, 31 KB ) (76 downloads)
document 01 04 10 UO FIN OPISI 2019 2021 ( docx, 79 KB ) (142 downloads) Popular
document 01 04 11 UO KS OPISI 2019 2021 ( docx, 57 KB ) (81 download)
document 01 04 12 JVP OPISI 2019 2021 ( docx, 46 KB ) (75 downloads)
document 01 04 13 UO UI OPISI 2019 2021 ( docx, 51 KB ) (83 downloads)
document 01 01 Opći i posebni dio proračuna 2019 2021 godine odluka ( doc, 3 MB ) (187 downloads) Popular
document 01 02 Odluka o izvrsavanju proračuna 2019 ( doc, 108 KB ) (121 download) Popular
document 01 03 Plan razvojnih programa 2019 2021 ( doc, 381 KB ) (94 downloads)
document 02 Program spomenička renta 2019 ( docx, 17 KB ) (72 downloads)
document 05 PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 2019 ( docx, 14 KB ) (75 downloads)
document 06 Program javnih potreba u kulturi 2019 ( docx, 33 KB ) (94 downloads)
document 07 Program javnih potreba u sportu i tehnickoj kulturi za 2019 g ( docx, 23 KB ) (88 downloads)
document 08 PROGRAM ODRŽAVANJA 2019 ZA OBJAVU NAKON VIJEĆA ( doc, 195 KB ) (85 downloads)