Folder PRORAČUN GRADA CRIKVENICE 2018

Documents

Toggle Naziv Datum
pdf Proračun u malom za 2018. godinu ( pdf, 1.16 MB ) (906 downloads) Popular
document 01 05 12 JVP OPISI 2018 2020 ( docx, 37 KB ) (118 downloads) Popular
document 01 05 11 UO ZA KS OPISI 2018 2020 ( docx, 67 KB ) (113 downloads) Popular
document 01 05 10 UO ZA FINANCIJE OPISI 2018 2020 ( docx, 45 KB ) (142 downloads) Popular
document 01 05 09 PUK OPISI 2018 2020 ( docx, 26 KB ) (88 downloads)
document 01 05 08 VANM OPISI 2018 2020 ( docx, 21 KB ) (89 downloads)
document 01 05 07 MGC OPISI 2018 2020 ( docx, 54 KB ) (102 downloads) Popular
document 01 05 06 CZK OPISI 2018 2020 ( docx, 81 KB ) (111 downloads) Popular
document 01 05 05 GKC OPISI 2018 2020 ( docx, 60 KB ) (101 download) Popular
document 01 05 04 OŠ ZC OPISI 2018 2020 ( docx, 39 KB ) (106 downloads) Popular
document 01 05 03 OŠ VN OPISI 2018 2020 ( docx, 49 KB ) (93 downloads)
document 01 05 02 DV OPISI 2018 2020 ( docx, 69 KB ) (109 downloads) Popular
document 01 05 01 UO DD OPISI 2018 2020 ( docx, 70 KB ) (105 downloads) Popular
document 01 04 Proračun za 2018 po izvorima ( docx, 65 KB ) (139 downloads) Popular
document 01 02 Odluka o izvrsavanju proračuna 2018 ( doc, 102 KB ) (150 downloads) Popular
document 01 01Opći i posebni dio proračuna 2018 2020 godine ( doc, 1.52 MB ) (190 downloads) Popular
document Program utroška naknade za nezakonito izgrađene zgrade 2018 ( docx, 13 KB ) (107 downloads) Popular
document Program održavanja 2018 ( doc, 216 KB ) (119 downloads) Popular
document Program gradnje 2018 ( docx, 22 KB ) (114 downloads) Popular
document 03 Program boravišna pristojba 2018 ( doc, 47 KB ) (109 downloads) Popular
document 02 Program spomenička renta 2018 ( docx, 16 KB ) (104 downloads) Popular
document 01 07 Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 2018 ( docx, 20 KB ) (114 downloads) Popular
document 01 06 Program javnih potreba u kulturi 2018 ( docx, 28 KB ) (111 downloads) Popular
document 01 03 Plan razvojnih programa 2018 2020 ( doc, 285 KB ) (127 downloads) Popular