Grad Crikvenica prijatelj djece Grad Crikvenica 2016. godine okitio se titulom Grad prijatelj djece. Dugogodišnji rad usmjeren na djecu i mlade okrunjen je poveljom kojom je i formalno potvrđen status Grada Crikvenice kao Grada prijatelja djece. Crikvenica je odavno Grad koji mnogo pažnje i brige posvećuje djeci.  Brigu prema djeci grad prvenstveno pokazuje nizom aktivnosti, projekata i manifestacija, ali znatnim financijskih sredstvima koja izdvaja da bi djeci omogućio ljepše, bezbrižnije, sigurnije i događanjima bogatije djetinjstvo.

Dokumenti: Izvedbeni program 2018 • Izvedbeni program 2017 • Izvedbeni program 2016Izvješće - plan aktivnosti Grad prijatelj djece 2015Vodič kroz potpore i prava djece

Suradnja Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce
Objavljeno: 19.07.2016.

Studijski centar socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce ostvarili su suradnju na kolegiju Socijalni rad s grupom.

Suradnja je uključila sudjelovanje studenata u planiranju i provođenju grupnih aktivnosti s djecom u poludnevnom boravku.

Za studente koji su odslušali i položili kolegij Socijalni rad s grupom ovo je prilika da dodatno unaprijede i izvježbaju svoje vještine u direktnom radu s korisnicima.

Nastavnici sa studija, stručni suradnici iz ustanove i studenti u ljetnom semestru 2015/16 dogovorili su oblik suradnje,

te uložili dodatan napor u smislu pripreme studenata za planiranje i provedbu grupnih aktivnosti s djecom i mladima.

Suradnju su podržali i Prof.dr.sc. Nino Žganec Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada, te Prof.dr.sc. Dubravka Hrabar, Dekanica Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavnici na kolegiju Socijalni rad s grupom na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i suradnici stručnog tima Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce

planiraju buduću suradnju u različitim područjima: prilikom planiranja i provođenja aktivnosti, u istraživačkim aktivnostima, organizacijom radionica i edukacija za stručnjake i suradnike,

kroz podršku prilikom provođenja istraživanja za diplomske radove, kod obilježavanja važnih događaja i datuma i kroz studentsko volontiranje u direktnom radu s korisnicima.