Grad Crikvenica prijatelj djece Grad Crikvenica 2016. godine okitio se titulom Grad prijatelj djece. Dugogodišnji rad usmjeren na djecu i mlade okrunjen je poveljom kojom je i formalno potvrđen status Grada Crikvenice kao Grada prijatelja djece. Crikvenica je odavno Grad koji mnogo pažnje i brige posvećuje djeci.  Brigu prema djeci grad prvenstveno pokazuje nizom aktivnosti, projekata i manifestacija, ali znatnim financijskih sredstvima koja izdvaja da bi djeci omogućio ljepše, bezbrižnije, sigurnije i događanjima bogatije djetinjstvo.

Dokumenti: Izvedbeni program 2018 • Izvedbeni program 2017 • Izvedbeni program 2016Izvješće - plan aktivnosti Grad prijatelj djece 2015Vodič kroz potpore i prava djece

Prometna kultura u OŠ Zvonka Cara u Crikvenici
Objavljeno: 13.09.2016.

Prometna kultura je dio opće kulture, a odnosi se na sve sudionike u prometu. Odgoj i obrazovanje za sudjelovanje u prometu je inače i sastavni dio plana i programa osnovne škole. Vrijednost takvog odgojno-obrazovnog rada jest u sprječavanju i smanjenju broja nesreća u kojima često stradavaju i djeca. Za samostalno kretanje učenika do škole i oko škole odgoj i obrazovanje počinju upravo u školi.

U nižim razredima osnovne škole djeca su posebno ugrožena u prometnoj svakidašnjici, kako zbog nedovoljno razvijenih osjetila, tako i zbog skromnog prometnoga znanja i iskustva. Djeca te dobi nemaju dovoljno izgrađenu odgovornost za opasne prometne situacije, pa im pažnja često skreće na druge sadržaje i to ih posebno ugrožava.

Nastavnim programom predviđeni su sadržaji prometne kulture i prometnog odgoja u sastavu predmeta priroda i društvo u razrednoj nastavi te u sklopu predmeta Tehnička kultura u petom razredu osnovne škole i to samo kroz dva školska sata.

OŠ Zvonka Cara u Crikvenici već niz godina provodi prošireni program prometne kulture, a u zadnje vrijeme i u okviru izvođenja programa Kluba mladih tehničara. Voditelj programa KMT i Prometne jedinice je učitelj tehničke kulture Ivo Tkalec.

Škola ima ustrojenu školsku prometnu jedinicu s kojom je ujedno i proširen krug osoba koje su upoznate s prometom. Rad s prometnom jedinicom i prometnom skupinom u okviru Kluba mladih tehničara pruža velike mogućnosti za odgojno-obrazovno djelovanje u području prometne kulture. Preko te djece posredno se djeluje i na odrasle osobe – roditelje, učitelje i vozače.

I na početku ove školske godine članovi školske prometne jedinice Škole omogućavaju siguran prijelaz svojim kolegama preko pješačkog prijelaza u blizini škole. Vidljivo je da vozači u susretu s pripadnicima školske prometne jedinice poštuju pravila te pozitivno i sa simpatijama reagiraju na upute mladih prometnika. 

S obzirom da OŠ Zvonka Cara ima u potpunosti opremljen školski prometni poligon, nastavnik Tehničke kulture Ivo Tkalec ističe da će se Škola uključiti i u realizaciju programa osposobljavanja učenika petih razreda za upravljanje biciklom. Program će dati mogućnost stjecanja dodatnih kompetencija koje pridonose njihovu sigurnijem sudjelovanju u prometu, ali i mogućnost polaganja biciklističkog ispita i dobivanja potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom.