ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

Saziv Gradskog Vijeća  - mandat 2017. do 2021.g.

 1. JOSIP FRIŠ, Basaričekova 45, Crikvenica
 2. BERNARD VUKOJA, Benići 41/A, Crikvenica
 3. GRACIAN ČOP, Trg Palih boraca 9, Jadranovo
 4. PAULO KRMPOTIĆ, Omladinska 39, Selce
 5. ZDRAVKO PERNAR, Matkovići 6, Crikvenica
 6. BORIS BORAS, Dolac 10/A, Crikvenica
 7. MATO GAVRAN, Tončićevo 26 a, Crikvenica
 8. VEDRAN PAVLIČEVIĆ, Zidarska 21, Crikvenica
 9. PREDRAG ANTIĆ, Dramalj 46, Dramalj
 10. DAVORKA VUKELIĆ LJUBOBRATOVIĆ, Hrusta II Odvojak 8,  Crikvenica
 11. DRAGUTIN ŠNAJDAR, Andrije Antića 31, Selce
 12. BRANKO KLEKOVIĆ, Vukovarska 39, Crikvenica
 13. MARIO KRUŽIĆ, Studenca 7, Crikvenica
 14. ŽARKO STILIN, Rade Končara 33, Selce
 15. SONJA POLONIJO, Kralja Zvonimira 25, Crikvenica
 16. TOMISLAV MIOČIĆ, Gornja Draga 50, Crikvenica
 17. VLADO STRINAVIĆ, Franje Cara 13, Crikvenica

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

JOSIP FRIŠ , Predsjednik Gradskog vijeća i član Gradskog vijeća Josip Friš.

POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

BORIS BORAS I TOMISLAV MIOČIĆ.

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRIKVENICE

NACIONALNE MANJINE

MJESNI ODBORI

 • Mjesni odbor Centar, Mara Andrić, Preradovićeva 1, Crikvenica
 • Mjesni odbor Istok, Ratko Đeneš, , Crikvenica
 • Mjesni odbor Zapad, Branko Kleković, Vukovarska 39, Crikvenica
 • Mjesni odbor Selce, Vedran Antić, Emila Antića 43, Selce
 • Mjesni odbor Dramalj, Ivan Pavlić, Dramaljsko Selce 14 B, Dramalj
 • Mjesni odbor Jadranovo, Manolito Matetić, Matetići 8, Jadranovo