ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

Saziv Gradskog Vijeća  - mandat 2013. do 2017.g.

 1. VEDRAN ANTIĆ  , Primorska 18, Crikvenica
 2. MARINA BARIČEVIĆ, Drage Gervaisa 9, Crikvenica
 3. JOSIP FRIŠ, Basaričekova 45, Crikvenica
 4. MATO GAVRAN,  Tončićevo 26 a, Crikvenica
 5. LOVORKO GRŽAC, ing. , Branimira Grbčića Ice 6, Jadranovo
 6. BRANKO KLEKOVIĆ, Vukovarska 39, Crikvenica
 7. PAULO KRMPOTIĆ, Omladinska 39, Selce
 8. prof. dr. sc. DRAGAN MAGAŠ, Hrusta 8/7, Crikvenica
 9. DINO MANESTAR, Kralja Tomislava 63A, Crikvenica
 10. DARKO PAVLIĆ, Školska 4, Crikvenica
 11. KUZMAN DOKOZA, J.T. Košuljandića 21, Dramalj
 12. ZDRAVKO PERNAR, Matkovići 6, Crikvenica
 13. IGOR POSARIĆ, Glagoljaša 35, Crikvenica
 14. ŽARKO STILIN, Rade Končara 33, Selce
 15. DAMIR LONČARIĆ, Maršala Tita 82, Selce
 16. IVANA ŠEVERDIJA, Blažići 13, Dramalj
 17. DAVORKA VUKELIĆ LJUBOBRATOVIĆ, Hrusta II Odvojak 8,  Crikvenica

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

NACIONALNE MANJINE

 • Albanska nacionalna manjina -  Suzana Jakupi, M. Tita 113, Selce
 • Bošnjačka nacionalna manjina - Denis Beganović, Braće Car Uračić 18, Crikvenica

SAVJET MLADIH

 • Gracijan Čop, Trg Palih boraca 1, Jadranovo

MJESNI ODBORI

 • Mjesni odbor Centar, Mara Andrić, Preradovićeva 1, Crikvenica
 • Mjesni odbor Istok, Ratko Đeneš, , Crikvenica
 • Mjesni odbor Zapad, Branko Kleković, Vukovarska 39, Crikvenica
 • Mjesni odbor Selce, Vedran Antić, Emila Antića 43, Selce
 • Mjesni odbor Dramalj, Ivan Pavlić, Dramaljsko Selce 14 B, Dramalj
 • Mjesni odbor Jadranovo, Manolito Matetić, Matetići 8, Jadranovo

ODBORI, KOMISIJE, POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA

 • Gradsko izborno povjerenstvo
 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanje
 • Odbor za Statut, Poslovnik i propise
 • Odbor za financije i proračun
 • Odbor za predškolski odgoj,školstvo i mladež
 • Odbor za kulturu
 • Odbor za sport i tehničku kulturu
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 • Komisija za imenovanje ulica i trgova
 • Odbor za suradnju s gradovima-općinama i međunarodnu suradnju
 • Komisija za dodjelu priznanja
 • Odbor za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
 • Komisija za predstavke i pritužbe