Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 13. travnja 2017. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 21. svibnja 2017. godine.

Odluka je objavljena u “Narodnim novinama” broj 38/17 od 19. travnja 2017. godine, a stupila je na snagu 20. travnja 2017. godine. Danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora prestao je mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i članova Gradskog vijeća Grada Crikvenice. S tim danom prestao je mandat i svim predsjednicima, potpredsjednicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Danom prestanka mandata predsjednici, potpredsjednicima i svim ostalim članovima Gradskog vijeća prestala su prava i obaveze u svezi s obavljanjem dužnosti u Gradskom vijeću, a predsjednicima, potpredsjednicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća prava i obaveze u svezi s obavljanjem dužnosti u radnim tijelima.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA

Saziv Gradskog Vijeća  - mandat 2017. do 2021.g.

 1. JOSIP FRIŠ, Basaričekova 45, Crikvenica
 2. BERNARD VUKOJA, Benići 41/A, Crikvenica
 3. VESELKO MUTAVGJIĆ, Ivana Gorana Kovačića 24, Jadranovo
 4. PAULO KRMPOTIĆ, Omladinska 39, Selce
 5. ZDRAVKO PERNAR, Matkovići 6, Crikvenica
 6. BORIS BORAS, Dolac 10/A, Crikvenica
 7. MATO GAVRAN, Tončićevo 26 a, Crikvenica
 8. VEDRAN PAVLIČEVIĆ, Zidarska 21, Crikvenica
 9. PREDRAG ANTIĆ, Dramalj 46, Dramalj
 10. DAVORKA VUKELIĆ LJUBOBRATOVIĆ, Hrusta II Odvojak 8,  Crikvenica
 11. DRAGUTIN ŠNAJDAR, Andrije Antića 31, Selce
 12. BRANKO KLEKOVIĆ, Vukovarska 39, Crikvenica
 13. MARIO KRUŽIĆ, Studenca 7, Crikvenica
 14. ŽARKO STILIN, Rade Končara 33, Selce
 15. SONJA POLONIJO, Kralja Zvonimira 25, Crikvenica
 16. TOMISLAV MIOČIĆ, Gornja Draga 50, Crikvenica
 17. VLADO STRINAVIĆ, Franje Cara 13, Crikvenica

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

VESELKO MUTAVGJIĆ , Predsjednik Gradskog vijeća i član Gradskog vijeća Veselko Mutavgjić.

POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

BORIS BORAS I TOMISLAV MIOČIĆ.

NACIONALNE MANJINE

 • Albanska nacionalna manjina -  Suzana Jakupi, M. Tita 113, Selce
 • Bošnjačka nacionalna manjina - Denis Beganović, Braće Car Uračić 18, Crikvenica

SAVJET MLADIH

 • Gracijan Čop, Trg Palih boraca 1, Jadranovo

MJESNI ODBORI

 • Mjesni odbor Centar, Mara Andrić, Preradovićeva 1, Crikvenica
 • Mjesni odbor Istok, Ratko Đeneš, , Crikvenica
 • Mjesni odbor Zapad, Branko Kleković, Vukovarska 39, Crikvenica
 • Mjesni odbor Selce, Vedran Antić, Emila Antića 43, Selce
 • Mjesni odbor Dramalj, Ivan Pavlić, Dramaljsko Selce 14 B, Dramalj
 • Mjesni odbor Jadranovo, Manolito Matetić, Matetići 8, Jadranovo

ODBORI, KOMISIJE, POVJERENSTVA GRADSKOG VIJEĆA

 • Gradsko izborno povjerenstvo
 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanje
 • Odbor za Statut, Poslovnik i propise
 • Odbor za financije i proračun
 • Odbor za predškolski odgoj,školstvo i mladež
 • Odbor za kulturu
 • Odbor za sport i tehničku kulturu
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 • Komisija za imenovanje ulica i trgova
 • Odbor za suradnju s gradovima-općinama i međunarodnu suradnju
 • Komisija za dodjelu priznanja
 • Odbor za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
 • Komisija za predstavke i pritužbe