Savjet mladih Grada Crikvenice
Savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Crikvenice koje istom predlaže donošenje odluka, programa i sličnih pitanja vezanih za poboljšanje i unapređenje položaja mladih u zajednici.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice održanoj dana 06. studenog 2014. godine za članove Savjeta mladih izabrani su:
  • Marijana Peričić
  • Ivana Barac
  • Martin Brkić
  • Marinko Miškulin Stevanić
  • Vedran Tomić
  • Gracian Čop
  • Dario Krmpotić
  • Morona Prec
  • Vedran Pavličević.
Na konstituirajućoj sjedici Savjeta mladih za predsjednika je izabran Gracian Čop, a za zamjenika predsjednika Vedran Pavličević.