Odluke o financiranju udruga s područja Grada Crikvenice

Na jednom mjestu pronađite kompletnu dokumentaciju vezanu uz Udruge te financiranje i predlaganje programa Gradu Crikvenici.

Objavljeno: 25.10.2016.

Grad Crikvenica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Zakona o udrugama (NN 74/2014) obavještava sve dosadašnje i nove podnositelje zahtjeva za financiranje programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Crikvenice da će javni poziv i natječaji za financiranje udruga u 2017.g. biti objavljeni nakon usvajanja proračuna Grada Crikvenice za 2017.godinu, a isti je planiran biti na dnevnom redu Gradskog vijeća u periodu mjeseca prosinca 2016.g. Udruge koje se planiraju financirati iz proračuna Grada Crikvenice u 2017.g. moći će predati zahtjev za financiranje temeljem objavljenog javnog poziva u kojem će biti naznačen iznos sredstava predviđen proračunom za 2017. godinu uz isticanje najvećeg i najmanjeg mogućeg iznosa koji će biti moguće dodijeliti određenom programu. Također, ovim putem podsjećamo korisnike financijskih sredstava u javnim potrebama da su dužni do kraja veljače 2017.g. godine na propisanom obrascu podnijeti financijsko izvješće o realizaciji svojeg programa.