Od najznačajnijih kapitalnih investicija Grada Crikvenice ove godine u javne potrebe, valja istaknuti 11 milijuna tešku investiciju u Staru školu.