Popis gradilišta je dug. Marine Muroskva i ona u novaljskoj luci, trg u Selcu, hoteli Esplanade i Park, Stara škola, gradnja rotora Duga i spoja s Jadranskom magistralom, luka Podvorska, Preradovićeva ulica, trgovački centar Interspar. Na popisu investitora su poduzetnici, gradovi, država i županija.