Grad Crikvenica rekonstruiraio je službenu gradsku web stranicu. Obzirom na obimnost zahvata moglo bi se reći da je Grad podigao novu stranicu. Web stranica se kvalitetnije povezala s platformama poput Facebooka i Instagrama, koji se sve više koriste.