Novi list: Vijenci u Selcu, Jadranovu, Dramlju i Crikvenici
Objavljeno: 23.06.2017.