Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 17.09.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave i Službeni list Europske unije pod brojem 2019/S 0F2-0036807.

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2019.g. do 13:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/