Predmet nabave: Nabava rasvjetne armature za javnu LED rasvjetu

Evidencijski broj nabave: 12-04-16

Broj objave: 2012/S 002-0084485

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 23.11.2012.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  13.12.2012. do 10:00h