Predmet nabave: Loživo ulje ekstra lako

Evidencijski broj nabave: 13-01-03

Broj objave: 2013/S 002-0011759

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 10.02.2013.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  04.03.2013. do 12:00h