Predmet nabave: Izdavanje i distribucije lokalnih novina za potrebe Grada Crikvenice
Vrsta postupka: Otvoreni postupak nabave male vrijednosti
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje (male vrijed.)
Objavljeno dana: 21.01.2010 u elektroničkom oglasniku javne nabave (http://ponuda-jn.nn.hr )
Broj objave: N-16-M-101821-200110
Krajnji rok za podnošenje ponuda: 27.01.2010
Dodatne informacije na broj: 051/455-406